Spioner kan följa varje steg du tar

The Observer
Jason Burke och Peter Warren 13.10.2002

Regeringens hemliga projekt "Celldar" gör det möjligt att övervaka var och en, vid vilken tidpunkt som helst
på dygnet och överallt där det finns telefonsignaler.
Den brittiska regeringen har gett tillåtelse till den största hemliga radarteknologiforskningen hittills,
som en del i övertagandet av världen.Detta nya radikala system används av säkerhetstjänster genom att man
använder sig av mobiltelefonmasterna.
På så sätt kränker man även den civila friheten, när man avlyssnar fordon och enskilda personer "i realtid"
över hela Storbritannien.

Teknologin "ser" när radiovågorna strålar ut från mobiltelefonmasten och stöter mot ett hinder.
Signalerna återkastas då från orörliga föremål, såsom väggar eller trän, och filtreras ut av mottagaren.
Det betyder, att allt som rör sig, såsom bilar eller människor kan spåras. Tidigare behövde radarn massiv
utrustning på plats för att kunna fungera och överförningen från mobiltelefonmasterna var då för svaga för att
kunna användas.
Det här systemet fungerar var som helst där en mobiltelefon kan fånga upp en signal. Genom att man använder
sig av mottagare kopplade på mobiltelefonmasterna, så kan man ringa in områden hundratals mil bort och på
en display visas sedan varje rörelse från fordon och människor.
En speciell mottagare, inte större än en laptop dator, kunde också användas som en "personlig radar" för att
kamma av områden närmast användaren. Forskare håller på att arbeta med en sådan ny apparat som har
"röntgenseende" - alltså möjlighet att se igenom väggar och in i folks hem.
Försvarsministern hoppas kunna presentera det här systemet så snart resurserna det tillåter. Man vet, att polisen
och väktarbolag skulle vara intresserade av denna. Forskarna säger själva att systemet, känt under namnet
Celldar, är ämnat för bekämpningen av terrorister, för säkerhet och trafik.
Däremot har civila grupper varit kritiska mot denna plan. Det är en skrämmande idé, säger Simon Davies.
Regeringen utnyttjar allmänhetens rädsla och krav på säkerhet när de introducerar det här nya systemet som
är varken nödvändigt eller önskvärt.
Systemet skulle tillåta att man kunde identifiera varje person genom dennes mobiltelefon, och på en skärm
hundratals mil borta, kan man sedan se varje steg personen tar. Prototyper har visat sig effektiva på 50-100 meters
avstånd, men forskarna arbetar på sådana med betydligt större räckvidd.
Efter ett antal möten tillsammans med Roke Manor, ett privat undersökningsföretag i Romsey, Hants, har man på
MoD nu startat ett multimiljoners projekt. Mötena härifrån är hemliga.
Medarbetare från Whitehall som är insatta i radarsystem har bekräftat att MoD är mycket intresserade.
Det hela handlar numera bara om resurser, sade någon. Privata bevakningsföretag har också visat sitt intresse
för den nya teknologin.
Den kommer att bli mycket användbar, sade en chef för ett privat bevakningsföretag. Istället för att sätta upp
dyra och klumpiga apparater, kan polisen och säkehetsservicen påbörja sina jobb snabbt, enkelt och överallt.
För att lokalisera en misstänkt, för att förhindra potentiella kriminella eller för att förhindra terrorattacker,
skulle detta system få en stor framgång. Det kunde även användas för att skydda hamnar och flygfält.
Också sådant som att vakta ett kärnkraftverk, eller en militärbas skulle lätt kunna utföras med denna teknologi.

Om en radar kan fånga upp rörelser, kunde en enda kamera vara tillräcklig för att kamma igenom ett helt område.
Celldar kunde även övervaka vägar där t ex dåligt väder skulle göra konventionella kameror obrukbara.
Man kunde fånga upp trafikflödet mot en olycka och även efteråt se hur olyckan gick till; vem som var där
och så vidare, säger Peter Lloyd på Roke Manor.
Lloyd plockade också upp ett antal användningsområden för den militära teknologin. Enskilda fordon,
men även soldater kunde bära på sådana detektorer och därav avläsa var fiendetrupperna befinner sig.
Säkerhetsspecialister påpekar hur viktiga sådana personradar kunde vara, om det t ex sker en belägringssituation.
Däremot är det bekymmersamt om tekniken missbrukas av obehöriga.
Bingham uttryckte också sina farhågor för att denna nya apparat, som kunde bäras osynlig, kunde användas av
privata detektiver eller av andra i kommersiellt syfte.
Modern teknologi har fört med sig stora möjligheter för ytterligare forskning. Sedan den 11 september,
med terroristattacken i Washington och New York i tankarna, har regeringen talat för en sådan apparat i kampen
mot terrorismen.Äldre polismän har numera tillåtelse att gå in på mobiltelefonnätet, samt att inhämta meddelanden
via e-mail, utan att behöve be om särskilt tillstånd för detta.

Inom två år kommer alla mobiltelefoner att vara utrustade med en sändare som sedan kan lokaliseras
via satellitöverföring.