Maya Kalendern

Den som redan har intresserat sig för Mayakalendern har nog märkt att det finns
hur mycket som helst att ta del av, och att den tolkas väldigt olika,
allt från jordens undergång till en ny tid av harmoni och fred.

Av de källor som jag själv anser vara seriösa så har alla en gemensam nämnare.
Mayakalendern talar INTE om en undergång. Vad de som studerat kalendern noga
under många år kommit fram till är snarare en fullbordan av cykler,och att det är slutet
på något och början på någonting annat.

En auktoritet som ofta nämns och får svara på frågor kring detta är Carl-Johan Calleman.
Han har ägnat större delen av sitt yrkesliv till att förklara kalendern och dess syfte,
han har skrivit att antal böcker, och deltar i många föreläsningar och intervjuer.
Gå in på hans hemsida och utforska den.
Vad som också är intressant är att i stort sett varenda sida inom New Age har med kalenderns
budskap i grunden. D.v.s. alla talar om den nya tiden, hur mänskligheten kommer att gå in
i ett nytt medvetande.
Vad som går isär är vilka datum det kommer att ske och hur vida vi påverkar det eller ej.
Men det ser ut som om en majoritet ändå anser att vi människor har ett stort ansvar här.
Det är av största vikt att vi gör oss mottagliga och om möjligt också försöker att göra andra
medvetna om detta.
Man kan vara med på meditationer som samordnas så att så många som möjligt fokuserar
samtidigt på samma sak.

De olika datumen är många, fler ju mer man vill gå in i förståelsen av kalenderns alla cykler,
men ett par är av större vikt för mänskligheten och Jorden i helhet.

•Den 9 mars 2011 då den universella undervärden startar.
Här följer några ord av Calleman.
Under Conscious Convergence förra året samlades människor över hela världen för att fira och
gemensamt sätta intentionen att manifestera enhetsmedvetande under den kommande
Nionde vågen i Mayakalendern (som jag oftast har kallat den Universella Undervärlden).
Den länkade artikeln: 9e mars 2011: Enhetsvågens gryning
syftar till att vara ett underlag för hur vi skall förhålla oss till denna våg och breddar
diskussionen av dess mening i ett Mayakalenderperspektiv:
Jag hoppas att ni kan använda den som en grund för nätverkande och att finna er egen plats
i den process, som nu kommer att initieras.
Namaste och In Lak'ech
Carl Johan

•Den 28 oktober 2011 då alla nio undervärdar fullbordas.

•Den 6 Juni 2012: ”Oneness celebration” Venuspassagen.
I denna artikel kan du läsa mer om detta.

•Den 21 December 2012: Slutet på kalendern (enligt vissa).

Vill du fördjupa dig i detta så finns det mycket att både läsa och höra på.
Här kommer två länkar till en film i två delar med en intervju med Carl Johan Calleman
där han berättar om Maya Kalendern och vad som kommer. Mycket intressant.
Part 1
Part 2

Don Alejandro är Mayan Shaman talar i den här filmen om Mayas syn på skiftet vi väntar på
det är mycket trösterikt att höra på.

Drunvalo Melchizedek - The Maya of Eternal Time talar i den här filmen om Mayas syn på
skiftet och vad som händer.