För dom som har fått Koso Rays och Sokaisi System är detta en fortsättning mot
nästa steg i utvecklingen.
Manualen är i originalskick på engelska, med förord och beskrivning av
Armand-Manuel Ratundu.

Så här beskriver Armand Kofu Initiations.
KOFU Initiation is one of the sacred initiations on Planet Earth.
Kofu means Essence of God that every one of us is carrying through. This particular
energy is what is missing to complete and activate God in every one of us.
Kofu will take you to the next level of spirituality and another level of knowledge and awareness.