Energier

Nedan följer lite kort information om energier och energiarbete.

En människa består av energi. Den fysiska kroppen omges av en energikropp som
består av flera energiplan, vi har en bubbla av energi omkring oss den s.k auran.
Kroppen vibrerar på en frekvens och de övriga energiplanen, som vi
vanligtvis inte ser eller är särskilt medvetna om, vibrerar på en högre frekvens.
De flesta är kanske vid det här laget inte obekanta för detta energitänk och många
är införstådda med att vi också har energicentra, s.k. chakran. Kroppen har sin anatomi
och ljusenergifältet har sin på liknande sätt och de är oskiljaktliga. Ljusenergifältet
påverkar kroppen på samma sätt som matvanor och livsstil.

Chakrorna är ljusenergifältets organ. De är virvlande skivor med "munnar" som snurrar
en liten bit utanför kroppen och in i ryggraden. Genom dessa "munnar" dricker de av
den ljusenergi som lagras i ljusenergifältet och ger oss andlig/känslomässig/kreativ
näring på samma sätt som den fysiska kroppen får näring av maten vi äter.

Vårt mående påverkas alltså av ljusenergifältet. Ibland blir det nedsmutsat och kan
behöva rengöras. Chakrorna täpps till och snurrar långsammare, vi kanske får mindre
ork, blir irriterade eller nedstämda. Med tiden förmedlar chakrasystemet dessa
orenheter till den fysiska kroppen via centrala nervsystemet och vi kan bli sjuka.
När vi är känslomässigt eller fysiskt stressade töms energireserverna lättare.
Händelser i livet påverkar ljusenergifältet. Om man har varit med om en traumatisk
händelse och inte kunnat hela efteråt så kan det resultera i en s.k. prägling i
ljusenergifältet. En del traditioner menar att dessa härstammar från tidigare liv.
Man menar att vi har nio chakran varav det åttonde är det som innehåller vår själsliga
DNA-kod, som vi tar med oss från ett liv till nästa, inklusive sjukdomar och annat som
inte blivit helat under vår livstid. Detta för att kunna få möjlighet att hela det under
kommande livstid. Präglingar formas när negativa känslor som följer med ett trauma
inte blir helade och kan göra oss benägna att leva på vissa sätt och känna oss dragna
till vissa människor och relationer eller gör att vi följer gamla mönster som kanske
inte är bra för oss. När sådana här präglingar aktiveras, dvs. något händer i ditt liv
som triggar i gång detta "gamla" (dvs. vi river upp samma sår igen, som inte har läkt)
så startar den här präglingen upp sitt program och tar energi från ljusenergikroppens
energiförråd. Vi börjar må dåligt. Den här energin kan vi använda till något annat istället.
Om man däremot klarar av att hela känslomässigt efter en smärtsam händelse när den inträffat
så skapas inga präglingar. När vi upplever medkänsla t.ex. då stannar inte negativa/tunga
energier kvar i vår ljuskropp.

Så här fungerar vi och våra energifält enligt en shamansk synvinkel. Enkelt uttryckt
helar man de olika energiplanen: fysiskt, mentalt, känslomässigt, andligt/själsligt.
Tung energi plockas bort, ren energi tillförs och sprids via kroppens system. Präglingar
kan avkodas och systemet omprogrammeras när något läks.

De tankar och förklaringsmodeller vad gäller shamanskt helande som ligger mig varmt
om hjärtat härstammar från Alberto Villoldo och Quero-indianernas traditioner beskrivna
av Anna E. Southerington. (Lästips för den intresserade)