11 September Attackerna


11 september-attackerna var en serie terroristattacker utförda mot USA den 11 september 2001.
Fyra amerikanska passagerarflygplan kapades; två av dem flögs in i det civila World Trade
Centers tvillingtorn på Manhattan i New York, det tredje flögs in i USA:s försvarshögkvarter
Pentagon och det fjärde havererade på ett fält utanför Shanksville i Pennsylvania.
Totalt dog 2977 människor i attackerna, exklusive de 19 kaparna.
Attacken är den största terrorattacken i världen och ses som en av de mest betydelsefulla
händelserna hittills under 2000-talet vad det gäller ekonomiska, sociala, politiska, kulturella
och militära effekter i USA och många andra delar av världen.
Som svar på attackerna startade USA det så kallade kriget mot terrorismen.

I världen finns det en brokig och växande folkrörelse som ifrågasätter vad som egentligen hände
den 11:e september.
Den består bland annat av släktingar till omkomna, krigsveteraner, kongressledamöter,
vetenskapsmän och tidigare anställda inom underrättelsetjänsten.
Artiklar och böcker skrivs, filmer produceras och runt om i USA hålls seminarier och
konferenser där 11:e september kritiskt analyseras och diskuteras. Flera
opinionsundersökningar visar också på en grundläggande misstro mot den officiella versionen
hos den amerikanska befolkningen.
Den senaste, gjord av Ohio University och publicerad i augusti 2006, visar att 36% av
amerikanerna anser det vara troligt att personer i USA:s regering antingen deltog i
attackerna själva eller lät bli att ingripa för att de ville att USA skulle gå i krig i Mellanöstern.
Det var framförallt krav från familjemedlemmar till omkomna som ledde till att en officiell
utredningskommission överhuvudtaget tillsattes.
Speciellt drivande var the Family Steering Committee. Efter cirka ett års hård kamp med mycket
motstånd från Bush-administrationen, tillsattes den så kallade Kean-kommissionen.
Man frågar sig ju Varför tillsattes inte en utredning omgående?????
Förutom World Trade Centers två 110-våningars tvillingtorn kollapsade även en närliggande
byggnad, WTC 7 på precis samma sätt som dom båda tornen trots att inget flygplan träffat
denna byggnad.

Vill du läsa mer och sätta dig in i detta finns det massor på Internet.
911 Truth.org En intressant sida där det tas upp många olika aspekter av detta. Här kan du läsa om det mesta som rör 9/11.

I den här filmenA danish scientist Niels Harrit on nano thermite in the WTC dustberättar Niels
om vad han har kommit fram till.
I den här filmenfår vi höra Niels Harris berätta mer och med svensk text.

Mark Basile - Kemiingenjör,Svenska undertexter

Sprængningen af det nordlige tårn i World Trade Center.

Architects Question 9/11-Richard Gage

Mike Gravel-Senator_swedish talar om behovet av en ny utredning.

Ännu en intressantsida

Detta är bara ett axplock av all information som finns om 9/11.Sen är det upp till var och en att
försöka bilda sig en uppfattning.
Jag tror inte att tornen rasade på grund av att flygplanen flög in i dom, utan att detta är något
mycket större än så.
Vad som egentligen ligger bakom detta hoppas jag att vi får veta så småningom.